Eroul este cel care vrea să fie el însuși. (Ortega y Gasset)

Autor

Vali Petridean